Пускат предсрочно блок 3 на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Пускат предсрочно блок 3 на ТЕЦ "Марица Изток 2"

От понеделник ще заработи и сероочистката на първите два блока Рехабилитираният блок 3 на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД ще заработи отново в понеделник, 13 ок-томври, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Рехабилитацията приключи около 3 месеца по-рано от предвиденото. Монтирани са нови турбина и генератор "Тошиба", а номиналната му мощност е повишена от 150 на 177 мегавата. За събитието ще пристигнат министър-председателят Сергей Станишев и министърът на иконо-миката и енергетиката Петър Димитров. Успоредно с това ще започне и подаването на димен газ към абсорбера на новоизградената сероочистваща инсталация на първите два блока, чиито про-би вече завършиха. В края на септември приключиха монтажните дейности по комина на инста-лацията - едно уникално за Балканите съоръжение, с обща височина 135 метра. Елементите на комина са изработени на площадката на централата от GRP-материал - стъклопласт и смола. Вграден е в носеща метална конструкция. В работата на пречиствателното съоръжение ще се из-ползва технологията, която сега се прилага при сероочистката на блокове 7 и 8, но степента на очистване на димните газове от серен диоксид ще бъде над 94%. Още една придобивка ще бъде открита официално в понеделник - центърът за видеонаблюде-ние и охрана.

   

0 коментарa

Виж още