Пуснаха първата у нас енергонезависима сграда

Пуснаха първата у нас енергонезависима сграда

Българският клон на Rehau отвори вчера първата у нас енергонезависима сграда. Тя е с площ от 3000 квадрата и за изграждането є са инвестирани 3,6 млн. евро, информира вестник Монитор. Нищожният разход на енергия се постига с термопомпена система с 15 сонди на дълбочина от 100 метра, където температурата на земните недра е постоянно около 14°С. От фирмата съобщиха, че за месец август климатиците в сградата и другото оборудване са изгорили ток само за 650 лв., което е под 22 ст. на квадрат. Очаква се за следващите 15 години да бъдат икономисани от енергия над 86 000 евро, като до 20-та година спестената сума надминава 151 000 евро. Изчисленията на специалистите от българския клон на Rehau показват, че за къща с площ около 100 квадрата необходимата инвестиция за инсталиране на съвременна термопомпена система е 10-12 хил. евро, като вложените средства при сегашните цени на енергоизточниците се изплащат за около 7 години. Според Петер Надиг, шеф на фирмата за Австрия и Югоизточна Европа, до 5 години ще започнат да се използват надеждни системи за акумулиране на електроенергия, добита от фотоволтаици и така ще може да се намали драстично зависимостта от външно захранване. В момента в Австрия 23 на сто от енергията се добива от възобновяеми енергоизточници, като до 2020 г. този дял трябва да достигне 43 %. В тази алпийска държава има цели общини, които ползват само енергия от възобновяеми източници. В съседна Швейцария вече всяка по-малка сграда се строи с термопомпена система. "Пазарът на недвижими имоти в България е в много по-добро състояние, отколкото в много други страни на Европа", каза още чуждият бизнесмен. "В близките 20 г. той ще продължава да расте, но темповете ще бъдат по-плавни. Във вашата страна има още поле за инвестиции в инфраструктурата, в санирането на сградния фонд и в повишаване на енергийната му ефективност. Идва времето на качествените проекти. Сградите, които не са строени според съвременните стандарти, трудно ще намират купувачи. От пазара ще отпаднат случайните играчи", прогнозира Надиг. "За 2008 г. се очаква оборотът на Rehau в България да достигне 19 млн. евро, което е с 2 млн. повече от миналата", съобщи инж. Пламен Пенчев, изп. директор на "Рехау България". "По наша информация в страната се реализират още 3 подобни проекта с използване на термопомпени системи със сондажи - 1 във Велико Търново и още 2 в София, като единият в столицата е за жилищна сграда", уточни той.

   

0 коментарa

Виж още