Първа копка по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

Първа копка по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”

Първа копка по Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” ще направят ръководството на Община Стара Загора и представители на ДЗЗД „ПИ ЕС”. Събитието е на 27 август /вторник/, в 14.00 ч. на североизточния ъгъл на бул. „Княз Батенберг“ и бул. „Ген.Столетов. Основните обекти, които ще бъдат изцяло обновени в първия етап на проекта, са две от най-натоварените улици в Стара Загора, свързващи източния и западния край на града – ул. «Ген.Столетов» от ул. «Д-р Т.Стоянович» до бул. «Крайречен» с обща дължина 2 533 м и ул. «Христо Ботев» от ул. «Одринска епопея» до бул. «Крайречен» с обща дължина 2 960 м. Сред другите по-големи обекти са: - улица и междублоково пространство между ул. ”Ген. Столетов” №100, ул.”Граф Игнатиев” № 51, 53 и ул.”Подполковник Калитин”№ 79,85 където има обществени сгради, игрище и подземни гаражи. - междублоково пространство между ул.”Христо Ботев”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Стефан Караджа” и ул.”Братя Жекови”- където има жилищно строителство, подземни гаражи и обществено обслужване. - Градина „Берое” Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ е за близо 10 млн. лв. и е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/026 от 20.05.2013 г. между Община Стара Загора и УО на Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013). Целият проект включва пълно обновяване на три основни улици и 22 междублокови пространства, с цел подобряване на физическата и жизнена среда в Стара Загора. Безвъзмездното финансиране е по Оперативна програма „Регионално развитие", като съфинансирането от страна на общината е 5 %. Срокът на изпълнение е 24 месеца.

   

0 коментарa

Виж още