Първият Център по невроотология - в Стара Загора

Първият Център по невроотология - в Стара Загора

В Стара Загора ще бъде открит Център по отология и невроотология. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени чрез различни европейски програми. Повече от 1 милион евро са необходими, за да може да заработи Центърът, за който вече има осигурен терен. ”В бъдещия център ще работят висококвалифицирани специалисти.Ще се търсят различни форми на спонсорство. Надяваме се успешно да приложим и практиките на публично-частното партньорство”, обясни зам-деканът на Медицинския факултет към Тракийския университет доц.д-р Павел Димов. В Старозагорско процентът на глухите хора е над средното ниво за страната,а на 1000 жители се раждат по едно, две глухи деца. Около 12% са страдащите от слухово-вестибуларни нарушения в България, сочат последните данни. Медико-социалните аспекти на глухотата е тема на кръгла маса, която се провежда в Стара Загора. Официален гост на форума е проф. д-р Жак Пол Манян, президент на световната асоциация по отохирургия Politzer Society и Доктор хонорис кауза на Тракийски университет. Проф.Манян е президент и на фондация, която се занимава с новостите в обучението и транслацията на хирургия по Интернет. Всеки, който желае може дистанционно да се включи в работата на водещите европейски центрове. Преди три години в Кьолн проф.Манян поставя основата на нова специалност-невроотология, по която в момента работят 20 клинични центрове в Европа. По този проект ще се обособи и българският център към Тракийския университет в Стара Загора. “Инвестицията в подобни центрове е икономия за бъдещето.Това трябва да бъде разбрано от политиците, не само от специалистите в тази област”, убеден е проф. д-р Жак Пол Манян.

   

0 коментарa

Виж още