Първи заседания на новоизбраните общински съвети в областта

Първи заседания на новоизбраните общински съвети в областта

Областният управител Йордан Николов свиква на първо заседание новоизбраните общински съветници, предвид обявените от Общинските избирателни комисии резултати от гласуването, проведено на 23.10.2011 г. и на 30.10.2011 г. в област Стара Загора. Днес от 16.00 часа заместник областният управител Димитър Драчев ще открие заседанието на Общински съвет – Гурково, на което старейшините ще положат клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и ще си изберат председател. На 3 ноември първи заседания ще се проведат в Раднево, Гълъбово и Опан, съответно от 16.30, 15.00 и 13.30 часа, като в Раднево ще го открие областният управител Йордан Николов, а в останалите заместникът му Димитър Драчев. На 4 ноември, петък, ще се проведат заседанията в Николаево, Мъглиж, Чирпан и Братя Даскалови, съответно от 14.00 ч., 11.00 ч., 10.00 ч. и 11.30 часа. Заседанието в Мъглиж ще се открие и ръководи от областния управител Йордан Николов, а на останалите места от Д. Драчев. На 7 ноември клетва ще положат новоизбраните общински съветници в Стара Загора и Казанлък, съответно от 9.00 ч. и от 11.30 часа, а заседанията ще ръководи областният управител.

   

0 коментарa

Виж още