Първото за 2010 г. приемно семейство беше одобрено от Комисията за детето в Чирпан

Първото за 2010 г. приемно семейство беше одобрено от Комисията за детето в Чирпан

В края на януари Комисията за детето в гр. Чирпан одобри първото за 2010 г. приемно семейство. Така приемните семейства в община Чирпан стават четири, в три от тях са настанени приемни деца, в последното предстой етап на напасване между дете от институция и семейството и последващо настаняване. До момента одобрените приемни семейства в старозагорска област са 22 домакинства, настанените деца са 16. За разширяването на модела по приемна грижа в България предстои стартиране на национална кампания по приемна грижа, която ще започне през март. Чрез кампанията и чрез проекта ще се цели да се окаже подкрепа за намаляване на настаняванията на деца в институции, увеличаване на делът на децата, настанени в приемни семейства и промяна в баланса на настаняване на деца в институции и в семейна среда. Приемната грижа е една от най-добрите алтернативи на родното семейство, за да се гарантира правото на детето да живее в семейна среда, когато собствените му родители не са в състояние да полагат грижи за него. Проектът стартира през 2007 г. в гр. Стара Загора. Тук беше създаден първият в България Областен център по приемна грижа, управляван от Сдружение „Самаряни”. УНИЦЕФ България и Сдружение „Самаряни” сключиха партньорски договор и старозагорският модел на „Приеми ме!” се мултиплицира в 8 области. В момента над 7 000 деца в България живеят в 138 домове без родители и семейство. В същото време само 218 деца се отглеждат в приемни семейства (данни от юни 2009 г.). УНИЦЕФ се ангажира да работи дългосрочно за развитието на приемната грижа в България, създавайки единен модел, методика и финансов стандарт за приемна грижа, който да бъде въведен в политиките на държавата. Беше създаден модел на областен център по приемна грижа в Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни”, който успешно набира приемни родители и дава шанс на децата да не попадат в институции, а от ноември месец 2009 г. проектът започна работа в нови осем области. Областните екипи работят директно с обществеността и родителите, за да създадат ясна представа за приемната грижа, ползите за децата, възможностите за родителите и процедурите за кандидатстване.

   

0 коментарa

Виж още