Първо място за реализираната лятна превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2014”

Първо място за реализираната лятна превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2014”

На официална церемония на 20 ноември в София, по време на конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българския поглед”, бяха отличени победителите в националния конкурс „В подкрепа на детската безопасност”. В събитието организирано от Държавната агенция за закрила на детето участваха 17 институции - детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации и др. Най-високото отличие бе присъдено на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора, за реализирана лятна превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2014”. Плакетът за І-во място в националния конкурс за детска безопасност връчи Таня Радочай - представител на УНИЦЕФ за България. На 17 ноември зам.-кметът и председател на МКБППМН Иванка Сотирова, презентира резултатите от програма „ВАКАНЦИЯ 2014” пред старозагорската общественост. Програмата в периода 23 юни – 31 юли 2014 г. предостави безплатно пакет от 30 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Посланията бяха: ,,Децата на Стара Загора на фокус” и ,,Детските права имат лице и история”. Общо 1224 бяха ангажираните участници от страната и чужбина. Сред тях деца на възраст от 5 до 18 години от различни старозагорски училища, с различен социален статус и различен етнос, в неравностойно положение и др. С подчертан интерес в програмата се включиха и децата от трите Дома за деца лишени от родителски грижи в Стара Загора. В програмата участваха още 22 деца, с които се извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа, 18 родители-участници, 29 партньорски институции и организации, учители, общественици и доброволци от Младежки общински съвет, БМЧК, Детска полицейска академия, ПГСАГ „Лубор Байер”, ПИЦ по зависимости, млади хора от клубове и центрове. Отчитайки резултатите „ВАКАНЦИЯ 2014” се определя като един успешен модел за ефективно партньорство и взаимодействие на местно ниво, който получи признание на национално равнище.

   

0 коментарa

Виж още