Работна група проучва наличната документация и ще прави икономически оценки по казуса „Бедечка“

Работна група проучва наличната документация и ще прави икономически оценки по казуса „Бедечка“

Работна група, създадена с Решение № 565 на Общински съвет Стара Загора, трябва да помогне на общинското ръководство да реши, дали да изплати милиони левове за отчуждаване на земите на собственици на имоти и да запази в цялост парк „Бедечка“, или да позволи застрояване на терен от 200 дка в интерес на 83-ма притежатели на имоти там. Тя трябва да проучи цялата налична документация по случая още от 2003 година, когато Общинският съвет решава да започне процедура по възстановяване, чрез Поземлената комисия, на имотите, за които отпада отреждането „парк Бедечка“. Необходимо е да се извършат редица оценки към момента, на стойностите на отчуждаемите имоти, на строителството на инфраструктура, ако там се изгради жилищен квартал, на благоустряването на парка, ако бъде запазен и т.н. С всички тези задачи трябва да се справи създадената със заповед на кмета Живко Тодоров Работна група във връзка с казуса „Бедечка“, която снощи проведе първото си заседание под председателството на общинския съветник Тенчо Руканов. В нея участват още неговите колеги от ОбС Илия Златев, Тихомир Томов, Гергана Микова, Румяна Присадашка и Сашко Лозанов, представителите на Община Стара Загора – Иван Кирчев, гл. архитект, Цанка Ганева- гл. финансист и Радка Трендева, директор на Дирекция Общинска собственост. Собствениците на имоти в парка са представлявани от арх. Любомир Стоянов, а от екоактивистите в работната група участва посоченият от тях Йордан Йорданов. Той обаче се възпротиви да бъде представян като екозащитник и увери, че присъства като гражданин. Заповедта на кмета предвижда в срок до 14 февруари 2013 г., работната група да извърши анализ и проучване за изясняване обстоятелствата по предложението за промяна в Общия устройствен план на града, в частта му за кв. Бедечка. Те трябва да представят пред ОбС доклад за необходимата сума за овъзмездяване на собствениците на имоти, законовата форма за това, както и дали има обезщетени собственици на имоти, с какво и кога е извършено това. Още в началото на заседанието членовете на групата се обединиха около тезата, че срокът за действие до 14 февруари е крайно недостатъчен. Също единодушно те гласуваха да се съсредоточат само върху северната част на парк „Бедечка“ - между продължението на ул. „Августа Траяна“ и алеята към бившето предприятие „Труд“, както предвижда заповедта на кмета, а не върху целия парк. Става дума за около 180 дка след редукция, за които по груби изчисления на гл. финансист Цанка Ганева са необходими около 36 млн. лв. за отчуждаване. До седмица представителите на общината в групата трябва да представят оценки за стойността на отчуждаемите имоти, на инфраструктурата на терена, както и на благоустрояването му. Те трябва да информират групата и за терените, които общината може да предложи за компенсация на собствениците. Адвокат Сашко Лозанов трябва да информира на следващото заседание, което ще се проведе на 12 февруари от 17,30 ч., каква е правната рамка, под която може да стане замяната. Дотогава се очаква и информация от Поземлената комисия има ли обезщетени собственици на имоти в парка, по какъв начин и под каква форма, кога е станало това и кои са те. Към документацията на работната група Йордан Йорданов внесе становище на „Зелени Балкани“ – Стара Загора, относно биоконсервационната стойност на парк „Бедечка“, от което става ясно, че още от 1992 г. сдружението извършва биоконсерванционна и научна дейност на територията и акваторията на парка. Според еколозите, „поради уникалния за района характер на екосистемата… и наличието на редки ендемични и защитени растителни и животински видове…, паркът трябва да бъде съхранен във вида, в който се намира“. Те препоръчват редица забрани за дейности в парка, като забрана на всякакви строежи, култивиране на земи, промяна на коритото на реката или парка, както и мерки за съхраняване на животните и растенията. Не стана ясно обаче, защо екозащитниците от „Зелени Балкани“ до този момент не са реагирали по никакъв начин на дейностите по предназначението на парка, по овъзмездяването на собствениците и предвидените в Общия устройствен план промени.

   

0 коментарa

Виж още