Работна среща във връзка със сътоянието на водопроводната мрежа в с. Черешово се проведе в областна администрация Русе

Работна среща във връзка със сътоянието на водопроводната мрежа в с. Черешово се проведе в областна администрация Русе

По инициатива на заместник областния управител г-н Веско Маринов, се проведе работна среща във връзка със състоянието на водопроводната мрежа в с. Черешово. На срещата присъстваха заместник областният управител д-р Анриан Райков, кметският наместник на с. Черешово, предствители на Областно пътно управление - Русе, Община Сливо поле, ВиК „Меден кладенец” – гр. Кубрат и ВиК Русе. Повод за конкретната среща е образувана преписка в областна администрация Русе относно необходимостта от извършване на ремонт и реконструкция на водопровода в с. Черешово, едновременно с рехабилитацията на републикански път III – 2012 Сливо поле – Борисово – Черешово. Дейностите по проекта за рехабилитация на републиканския път III – 2012 са започнали и в конкретния участък на ул. „Царевец”, с. Черешово, община Сливо поле са положени асфалтовите пластове от неплътна асфалтобетонова смес на 95%, а е налице необходимост от извършване на ремонтни дейности на водопровода в рехабилитирания участък. Във връзка с изпълнението на проекта, кметът на община Сливо поле е декларирал, че за срок от 5 години след завършване на обекта няма да се извършват строителни работи в рехабилитирания участък. В случай, че се започнат ремонтни дейности, ВиК „Меден кладенец” трябва да възстанови пътната настилка в първоначалния и вид, за което няма необходимите средства. Участниците в срещата се обединиха около единствения възможен вариант за разрешаване на казуса, а именно поставяне на нов площадков водопровод в тротоарната част на участъка от ул.”Царевец”, като по този начин няма да се наруши асфалтовото покритие на улицата.

   

0 коментарa

Виж още