Работна среща с директорите на държавни учлища от област Благоевград

Работна среща с директорите на държавни учлища от област Благоевград

Областният управител на област с административен център Благоевград, г–н Костадин Хаджигаев ще проведе работна среща с директорите на държавни училища от област Благоевград. На срещата ще бъдат обсъдени теми, свързани с възможностите за кандидатстване на училищата с проекти, проблеми с годишния план прием на ученици, необходимостта от актуализация на специалности, с оглед потребностите с пазара на труда. Участие в срещата ще вземат г-жа Станислава Поповска – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Благоевград и г-н Ивайло Златанов – Началник на РИО на МОМН Благоевград. Мероприятието ще се проведе на 18.11.2011 г. /петък/ от 11.30 часа, в Конферентната зала, в сградата на Областна администрация Благоевград.

   

0 коментарa

Виж още