Работодатели и синдикалисти се обявяват срещу повишаването на цените на на природния газ

Работодатели и синдикалисти се обявяват срещу повишаването на цените на на природния газ

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата и двата най-големи синдиката: КНСБ и КТ Подкрепа са силно обезпокоени от шоковото повишаване на цената на природния газ, което неизбежно ще доведе до поскъпването на редица стоки и услуги. Драстичното поскъпване на газа ще доведе до тежки последици за множество предприятия и за населението. Двуцифрено ще се повиши цената на парното отопление. Ще последват фалити и финансови затруднения на фирми, което ще доведе до съкращения на работни места и замразяване на доходите на работещите във фирмите – крупни потребители на природен газ от браншовете металургия, циментово производство, стъклопроизводство, торови заводи и други. В крайна сметка се очаква и рязък скок на безработицата, което ще има пагубно влияние върху българската икономика, се казва в общо становище на работодателските организации и синдикатите. От 2007 г. се установи практика всяко тримесечие Булгаргаз да предлага увеличение на цената на природния газ с повече от 30%. В резултат на искането ДКЕВР определяше поскъпване между 4% и 12% всяко тримесечие. За следващото тримесечие сценарият се повтаря. Този път драстичното увеличение е предвидено за 1 октомври като Булгаргаз иска увеличение значително над 30%. КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП задават следните въпроси към ДКЕВР: „Това пазарно определяне на цена ли е или административно? Има ли наистина пазарен механизъм? Защо не се отразява поевтиняването на петрола в цената на газа след като съгласно приетата методика се взимат пазарните котировки на мазута? Не трябва ли да се актуализира методиката?”. Същевременно съвсем резонно стои и въпросът защо не намаление на цената на природния газ, може би точно с тези 30 %? Българският бизнес и синдикатите не са против пазарната икономика и пазарното определяне на цените включително и на природния газ. В случая обаче в дълбока тайна се пазят цените на постъпващата газ от Газпром, разходите на Булгаргаз и цялостната методика за формирането на крайната цена за българските потребители. Отговорите на тези въпроси не търпят отлагане и представителите на работодателите и синдикатите настояват преди всичко държавата в лицето на правителството, защото ДКЕВР е държавна, не частна комисия, да предостави тези отговори. КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП се обръщат към Министерството на икономиката и енергетиката и ДКЕВР с настоятелно искане за среща и широка дискусия по проблема, защото само по пътя на диалога, а не администрирането може да бъде намерен компромис. По този повод КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП искат спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество преди вземането на окончателното решение от ДКЕВР. На 28 септември 2008 г. (неделя) от 10.00 часа в Пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на тема: „КРИБ, КНСБ, КТ Подкрепа и БТПП срещу планираното увеличение на цената на природния газ”, на която работодатели и синдикалисти ще представят обща позиция относно искането за промяна на цените на природния газ.

   

0 коментарa

Виж още