Разделно събират отпадъците в 22 детски градини и 17 училища в Стара Загора

Разделно събират отпадъците в 22 детски градини и 17 училища в Стара Загора

Започва разделно събиране на отпадъците в 22 детски градини и 17 училища на територията на град Стара Загора. За целта Община Стара Загора, съвместно с фирмата, ангажирана със събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъци от опаковки „Екоколект“, започна кампания по раздаването на 100 комплекта контейнери от картон. Комплектите включват два жълти контейнера за събиране на хартия, пластмаса и метал и един зелен контейнер за стъкло, които са сглобяеми и са предназначени за разполагане вътре в помещенията. Целта на кампанията е да се изградят у малките граждани полезни навици, относно оползотворяването на отпадъците от опаковки .

   

0 коментарa

Виж още