Разкриват три места за личен асистент към домашен социален патронаж

Разкриват три места за личен асистент към домашен социален патронаж

Три места за личен асистент ще разкрие община Стара Загора към услугата си „Домашен социален патронаж". Това обяви д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности" в община Стара Загора. Разкриването на местата е продължение на проекта, изпълняван от общината по ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Помощ в дома за лица с увреждания". Проектът стартира на 1 февруари 2013 г. и приключва на 31 юли тази година. Общата му стойност е 235 602 лева. „Основната дейност по проекта бе свързана с предоставянето на услуги за хора, които имат нужда в техните домове. Те са три вида - за лична помощ, за социално включване и подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. Всеки един личен асистент полагаше грижи за минимум двама потребители като това от какво има нужда всеки ставаше след съвместна оценка между асистента, потребителя и екипа по проекта. Потребителят заявяваше и часовете, и времето, в което ще ползва услугата. Когато се разработваше проектното предложение по проекта, община Стара Загора пое ангажимент след края му, три такива длъжности - личен асистент - да бъдат разкрити към съществувашата вече услуга домашен социален патронаж. Те ще продължат да предоставят помощ на хора, които имат нужда от това в домовете си", обясни д-р Антония Тодорова. „Наблюденията ни показват, че има нужда от тази услуга. Тя има ефект, а има и търсене от страна на потребителите и техните близки. И тъй като тази услуга все още не се предоставя като държавно делегирана дейност, финансирането й се осъществява по различни схеми на оперативните програми. Сега ние ще финансираме разкриването на трите длъжности „личен асистент" със средства от общинския бюджет ", допълни началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности" в община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още