Разкриха журналистите, сътрудничели на ДС

Разкриха журналистите, сътрудничели на ДС

Със свое решение № 50 Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към ДС, обяви имената на журналистите, които са сътрудничели на бившата Държавна сигурност. Комисията е установила и обявява принадлежност към органите на ДС и разузнавателните служби на тези лица. В решението се казва още, че е установена принадлежност към ДС и разузнавателните служби на още 4 лица, данните за които не подлежат па публикуване. Общо 56 лица е проверила Комисията по досиета в Съвета по електронни медии (СЕМ), като е установила принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност на следните 5 лица: Борислав Шабански - агент с псевдоним Феникс. За Шабански комисията е установила, че е бил вербуван от о.р. Христо Пагелски през 1983 година и е регистриран през 1984 година. Няма данни кога е снет от действащ оперативен отчет. В СЕМ Борислав Шабански е бил директор на дирекция "Лицензиране" от 01. 06. 2007 г. Преди това Шабански е бил в СЕМ началник направление "Лицензии и контрол на РТП" от 01.01.1999 г. до 31.12.1999 г.; Началник отдел "Правен и лицензии" от 01.01.2000 г. до 31.03.2001 г.; Началник отдел "Лицензии" от 01.04.2001 г. до 30.06.2002 г.; Началник отдел "Лицензиране и регистриране" от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. Веселин Стойков - секретен сътрудник с псевдоним Сталев. За него комисията е установила, че е вербуван и регистриран през 1981 година от капитан Станой Тошев. Снет е от действащ оперативен отчет през 1987 година. Стойков е член на СЕМ от 26.11.2001 г. до 11.02.2002 г. Людмил Стайков - агент с псевдоним Василев. Стайков е вербуван и регистриран през 1985 година от о.р. Николай Златков и снет от действащ оперативен отчет през 1987 година. Людмил Стайков е член на СЕМ от 18.04.2006 г. Милен Вълков - щатен служител. За структури, в които е осъществявал сътрудничество, е посочено РУМНО. Милен Вълков е член на СЕМ от 18.04.2006 г. Той е и председател на Съюза на българските журналисти. Михаил Бързанов - секретен сътрудник с псевдоним Вихрен. Вербуван е през 1978 година, снет от действащ оперативен отчет - през 1986 година. Михаил Бързанов е бил директор на дирекция "Информационни технологии" от 01.06.2007 г. до 06.08.2007 г. Общо 71 лица е проверила Комисията по досиета в БТА. Комисията е установила принадлежност към структури на бившата Държавна сигурност на 20 лица: Андрей Кожухаров - агент с псевдоним Василев. Кожухаров е бил вербуван и регистриран през 1975 година, няма данни кога е снет от действащ оперативен отчет. В БТА Кожухаров е ръководител ред. екип "Спорт" от 01.06.2000 г. до 05.10.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Андрей Маринов Кожухаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г., пише в текста. Атанас Матев - щатен служител РУ - ГЩ. Матев е бил заместник-генерален директор от 30.06.1995 г. до 15.07.1997 г. и директор международна дейност от 01.01.2003 г. до 01.09.2006 г. Борислав Костурков - агент с псевдоним Страхил. Костурков е вербуван и регистриран през 1978 година, няма данни кога е снет от действащ оперативен отчет. Костурков е бил зам. главен редактор на БТА от 01.07.1998 г. до 01.10.1998 г . Боян Трайков - агент; сътрудник с псевдоними Ивайло, Тибо. Вербуван е 1970, снет от действащ оперативен отчет - 1973. Трайков е главен директор от 13.07.1981 г. до 08.03.1990 г. Венелин Митов - секретен сътрудник с псевдоними Бранимир, Велин. Вербуван е през 1979 година, снет от действащ оперативен отчет - 1987 година. Главен редактор сп. "Паралели" от 03.11.1983 г. до 01.07.1991 г. Веселин Василев - агент, секретен сътрудник с псевдоним Кольо. Вербуван е 1975 година, снет от действащ оперативен отчет 1983 година. Главен редактор сп. "Наука и техника" от 10.02.1982 г. до 01.02.1992 г. Георги Белчев - секретен сътрудник с псевдоним Морския. Вербуван 1983 година, снет от действащ оперативен отчет - 1989 г. Ръководител ред. екип МИНФ от 01.06.2000 г. до 01.08.2003 г. Георги Груев - сътрудник с псевдоним Патев. Вербуван е 1968 година, снет от действащ оперативен отчет през 1973 година. Бил е главен редактор МИНФ от 05.10.1988 г. до 22.12.1989 г.; Зам. главен директор от 22.12.1989 г. до 08.03.1990 г. ;Главен директор от 08.03.1990 г. до 01.01.1991 г. Евгений Дончев - секретен сътрудник с псевдоним Рилски. Вербуван е 1973 година, снет от действащ оперативен отчет 1991 година. Главен редактор на гл. ред. "Печат" от 01.07.1991г. до 01.06.1993 г. Зам. главен директор от 01.06.1993 г. до 01.09.1993 г. Иво Инджев - секретен сътрудник с псевдоним Ивайло. Вербуван е 1983 година, снет от действащ оперативен отчет - 1989 година. Бил е зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г . Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.1993 г. Красимир Друмев - сътрудник, секретен сътрудник, агент с псевдоними Огнян, Дунаев. Вербуван е 1970 година, снет от действащ оперативен отчет - 1991 година. Главен редактор на сп. "Паралели" от 01.07.1991 г. до 05.04.1994 г. Лилия Василева - агент с псевдоним Роза. Вербувана е 1965 година, снета от действащ оперативен отчет същата година. Главен редактор МИНФ от 06.07.1994 г. до 01.06.2000 г. Любомир Йорданов - щатен служител, сътрудничил на РУМНО. Бил е главен редактор Справочна информация от 09.10.1995 г. до 15.07.1997 г. и от 01.12.2002 г. до 01.07.2003 г. Методи Кръстев - щатен служител, управление ІІ, отдел І. Главен редактор сп. "По света" от 01.10.1989 г. до 25.12.1989 г. Главен редактор МИНФ от 25.12.1989 г. до 19.10.1990 г. Милен Вълков - щатен служител, работил в РУМНО (името му е посочено и в списъка на членовете на СЕМ). Генерален директор от 23.06.1995 г. до 11.07.1997 г. Ненчо Хранов - информатор, агент, секретен сътрудник с псевдоними Николай, Кристофор. Вербуван 1953 година, снет от действащ оперативен отчет 1990 г. Първи зам. главен директор от 21.12.1982 г. до 08.03.1990 г. Павел Пашев, секретен сътрудник с псевдоним Виктор. Вербуван е 1982 година, снет от действащ оперативен отчет 1986 година. Главен редактор ред. "Икономическа информация" от 04.03.1996 г. - 12.01.1998 г. Румен Михайлов - агент с псевдоним Руслан. Бил е и щатен служител на РУМНО. Вербуван е през 1974 година, снет от действащ оперативен отчет 1981 г. Главен редактор сп. "Паралели" от 17.07.1995г. до 11.03.1998 г. Христо Петров - щатен служител - РУМНО. Главен редактор ИНФЧ от 15.12.1986 г. до 25.04.1990 г. Зам. главен директор от 25.04.1990 г. до 01.09.1990 г. Цанка Стойчева - секретен сътрудник-хазяин на конспиративен адрес с псевдоним Искра. Ръководител ред. екип "Канал новини" от 01.08.1997 г. до 29.12.2000 г. "Нямам какво да коментирам, след като моята страна е решила да постъпи по този начин, с такъв закон", коментира изнасянето на информацията Милен Вълков, председател на Съюза на българските журналисти (СБЖ) и член на Съвета за електронни медии (СЕМ). "Преди 1989 година и години след това съм работил за външната сигурност на България. За мен това е било и въпрос на престиж. Винаги съм спазвал законите на страната, в която живея, не съм подписвал документи с невярно съдържание, или такива накърняващи правата на отделни личности", бе категоричен Милен Вълков.

   

0 коментарa

Виж още