Разпределени са 39 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствия

Разпределени са 39 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствия

На първото си редовно заседание за 2013 г. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет прие годишен доклад за дейността през 2012 г. и разпредели 39 млн. лв. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. За укрепване на сгради, засегнати от земетресението през май 2012 г., са отпуснати 12 млн. лв. От тях 1 600 000 лв. са за пернишките детски градини „Валентина Терешкова” и „Родолюбче”. Училище „Христо Смирненски” и радомирската професионална гимназия „Юри Гагарин” получават съответно 208 554 лв. и 248 572 лв. Във връзка с укрепването на жилищни сгради се прие окончателно решение за предоставяне на възстановителна помощ до 10 млн. лв. Комисията припомни, че отстраняването на повреди и щети, при които не се засяга строителната конструкция на сградите, не подлежат на финансиране от републиканския бюджет. На заседанието бяха одобрени и инвестиционни разходи за възстановяването на мост на р. Струма по републикански път ІІІ-108 (5,4 млн. лв.) и мост на река Марица по бул. „Васил Априлов” в Пловдив (2 млн. лв.). Взето е и решение за отпускането на средства за довършване изграждането на магистрален водопровод за гр. Меричлери (1,4 млн. лв.), ремонт на диги по река Лесновска (1,5 млн. лв.) и за предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа при с. Завой (1 млн. лв.).

   

0 коментарa

Виж още