Разследват длъжностни лица за обгазяванията на Стара Загора

Разследват длъжностни лица за обгазяванията на Стара Загора

Три досъдебни производства във връзка с обгазяванията на Стара Загора и региона да се обединят в едно. Това е постановил окръжният прокурор на Стара Загора Константин Тачев. Разследването е възложено на следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Стара Загора. "При разследването да се установи кои длъжностни лица от съответните институции са извършили действия, представляващи нарушение или неизпълнение на служебните им задължения, дали тези действия са осъществени с цел да се набави облага на някого или да се причини вреда, както и дали от това са могли да настъпят немаловажни последици", пише в постановлението на окръжния прокурор. Едно от трите досъдебни производства, предмет на обединеното дело, касае обгазяванията на Стара Загора с азотен диоксид в края на миналата година. В хода на разследването са установени данни за престъпления, извършени по служба от длъжностни лица по чл.282 от Наказателният кодекс. Данни за извършено длъжностно престъпление са установени и по друго досъдебно производство по описа на Районно управление "Полиция" - Стара Загора. Третото досъдебно производство е образувано по сигнал на Гражданско обединение срещу обгазяванията за укриване на информация от длъжности лица от РИОСВ, Гражданска защита и Община Стара Загора. Окръжният прокурор е счел, че между трите досъдебни производство е налице връзка, което е и причината за обединителното дело. През годините доста прокурорски проверки бяха образувани във връзка с обгазяванията, но нито една от тях не достигна до съдебна зала. Досега обаче се търсеше основно източникът на обгазяванията, без да се визират отделни длъжностни лица. С новото прокурорско постановление гражданската общност се надява най-накрая да се стигне до съдебен процес, в който много премълчани през годините истини да видят бял свят.

   

0 коментарa

Виж още