Разходите на домакинствата намаляват

Разходите на домакинствата намаляват

Общият разход на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 294.63 лв. и намалява спрямо същият месец на 2008 г. с 0.2%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода и др., които представляват 53.8 % от всички разходи. Измененията, които се наблюдават в структурата на общия разход са, както следва: Най-големи са разходите на домакинствата за храна и безалкохолни напитки, като през периода се наблюдава увеличение на тези разходи с 1.0% и през октомври 2009 г. те са 102.44 лв. средно на лице в домакинството. Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 60.60 лв. през октомври 2008 до 56.14 лв. през октомври 2009 г. средно на лице от домакинство. Разходите за здравеопазване нарастват с 29.6% през октомври 2009 г. спрямо същия месец на миналата година и възлизат на 17.88 лв. средно на лице. Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 12.2% и достигат 32.29 лв. средно на лице. Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 11.0 % и през октомври 2009 г. те възлизат на 13.62 лв. средно на лице от домакинството. Разходите за облекло и обувки намаляват с 7.4% и през октомври 2009 г. те са 11.26 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.8%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение със октомври 2008 година.

   

0 коментарa

Виж още