Разчитаме на в ръст на индустриалното строителство

Разчитаме на в ръст на индустриалното строителство

Строителните фирми в областта отчетоха 424 млн. лева нетни приходи от продажби и дълготрайни активи от над 140 млн. лева за 2007-а, съобщи председателят на областното представителство на Камарата на строителите в България инж. Кольо Колев. В края на първата година от създаването си като браншова структура утвърдихме и свой етичен кодекс, допълни той. В момента се структурира комисията по професионална етика, веднага след което ще бъдат обявени процедурите за жалби и оплаквания. На контрол ще подлежат всички регистрирани строители, а най-тежката санкция е отнемането на строителната регистрация. За регионалните новостите около камарата инж. Колев съобщи, че се изготвя рамково споразумение за сътрудничерство с община Стара Загора. Стана ясно още че няма данни за внос на строителни работници в региона. По информация на националното ръководство на камарата обаче, световната криза вероятно ще доведе до освобождаване на работна ръка в Европа. За българите работещи само в Испания по предварителни данни се смята, че са между 20 и 40 хиляди. В тази връзка Камарата на строителите вече е в преговори както с испанската страна, така и със строителните фирми у нас, които биха наели на работа тези работници. Възможно е да решим проблема с кадрите със собствени средства, заяви в тази връзка инж. Колев. Според него последиците от световната финансова криза все още не се чувстват осезателно у нас. Не отрече обаче, че банките вече са ограничили кредитирането. По-сериозно ще усетим последствията ако процесът се задълбочи, инвеститорите преразгледат инвестиционните си планове и отменят планирани строителни обекти. Разбира се последствията ще се усетят по-забележимо в жилищното строителство поради рестриктивната кредитна политика на банките. Прекалено отговрно е да правим оптимистични прогнози за строителството у нас в условията на световната финансова криза. Всички обаче се надяваме, че индустриалното и инфраструктурното строителство ще отбележат значителен ръст за сметка на намаляването на жилищните обекти, каза в заключение председателят на старозагорската камара на строителите. Своя собствена класация на строителните фирми в региона изготви областната структура на Камарата на строителите в България. Всяка от 3 -те категории фирми според регистрацията им се класират по нетни приходи от продажби, по дълготрайни активи и по численост на персонала. В първата категория от фирми първенци са .ЗСК Боруй АД, ПСК SBS АД, сред фирмите с по-малък обем на строителство и численост призьори са .Министрой Марица Изток АД, Лесо Инвест ООД, а сред най-малките фирми начело на класацията е...Елина АД.

   

0 коментарa

Виж още