Разширяват „Зелената зона” в Стара Загора

Разширяват „Зелената зона” в Стара Загора

До края на март общо 35 автомата за самотаксуване при краткосрочно паркиране в „Зелената зона” ще обслужват гражданите в Стара Загора. Общинското ръководство има амбицията да я разшири и да увеличи сегашните обособени 420 паркоместа. Община Стара Загора първа в страната е направила успешна крачка към подобряване на условията за живот в центъра на града. „Зелена зона” е въведена през 2005 г., а първите три автомата за талони за платено паркиране са разположени в централната градска част през 2006 г. В момента автоматите са 31, като за 30 мин. престой в зелената зона се заплащат по 0,50 лв. Максимумът за престой е 3 часа. Автоматите се контролират и проверяват всеки ден (всяка сутрин) от служител на общинското звено „Охрана на общинска собственост”. Когато липсва хартия, или са пълни, те спират да работят. В празнични, или почивни дни, фирмата „Ханза”, която ги поддържа, ги проверява и сигнализира на общинските служители при нужда. При изваждане на касетата с монети, автоматът издава лента с датата и съответната сума, като е записан броя и вида на монетите. С тази касова лента служителят се отчита. Приходите от касовите апарати се включват в приходната част на бюджета на общината. На месец служителите отчитат по 50-60 хил. лв. приходи за общинската хазна. За миналата година отчетените приходи от автоматите в „Зелена зона” са 575 000 лв., от такси за положени „скоби” – 107 065 лв. и от Репатриране на автомобили и задържане с техническо средство – 72 727 лв., или общо близо 755 000 лв. Талончето за платената такса се поставя на видно място на арматурното табло на автомобила. Контролът се извършва от двама общински служители и един полицай от общинска полиция. Нарушителите се блокират, като се поставя скоба на предното ляво колело на автомобила. За да бъде премахната скобата общинските служители ги таксуват 15 лв. срещу приходна квитанция. Ако собственикът в нарушение не се появи преди да изтекат два часа, но не се стигне до репатриране на автомобила, той заплаща 20 лв., за да бъде освободен. Ако автомобилът се репатрира, тогава се заплащат 40 лв., плюс такса за скобата и по 1 лв. на час за паркинга, на който е настанена колата. В последната общинска наредба е записано, че ако служителите вече са поставили 4-те колана за вдигане на автомобила, той се репатрира. Засега общината разполага само с един репатриращ автомобил, който вече е на 6 години. Новото общинско ръководство и кметът Живко Тодоров обмислят закупуването на втори, с по-добри показатели, който ще даде възможност да бъдат транспортирани по-големи автомобили. Интересното е, че автоматите разпознават и монети в евро, като съответно изчисляват продължителността на престоя по приетия курс. Закупени са 4 нови автомата и монтирането им предстои в близост до родилното отделение на МБАЛ „Ст. Киркович”, Военното окръжие и улица „Парчевич”. В момента границите при режим на кратковременно платено паркиране „Зелена зона” в Стара Загора са ул. „Авг. Траяна” от север, бул. „Славянски” от юг, от запад ул.”Св. отец Паисий” и от изток- бул. „Св. патриарх Евтимий”, до Автогара Стара Загора. В бюджета на Община Стара Загора за тази година са предвидени средства за разширяването на обхвата на зелената зона за паркиране в централната градска част, както е записано в предизборната програма на новия кмет. В скоро време предстои разкриването на още 50 паркоместа – по ул. „Св. княз Борис” на запад от ул. „Х. Д. Асенов” и по бул. „Руски”, в участъка между улиците „В. Левски” и „Авг. Траяна”. Смисълът на въвеждането на „Зелената зона” е осигуряването на места за паркиране в централната градска част, контролирането на достъпа на автомобили и формиране на зелени зони за отдих, до които гражданите могат да достигнат с автомобилите си.

   

0 коментарa

Виж още