Разширяват се възможностите за развитие и достъп до услугата „приемна грижа”

Разширяват се възможностите за развитие и достъп до услугата „приемна грижа”

С промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, се регламентират основните функции на Комисията по приемна грижа, която съгласно последните изменения и допълнения на Закона за закрила на детето се създава към всяка регионална дирекция за социално подпомагане, съобщиха от правителствената пресслужба. Утвърждаването на приемните семейства ще се извършва от тази комисия, като се създава единен ред за утвърждаване на приемните семейства, независимо от вида доставчик, който е извършил оценяването на кандидатите за приемни родители. Промените в наредбата ще доведат до разширяване на възможността за развитие на услугата „приемна грижа” от всички възможни доставчици – дирекции „Социално подпомагане”, общините и лицензирани доставчици на социални услуги за деца. Това от своя страна ще доведе до увеличение на броя на приемните семейства у нас, което е и една от основните цели на приетата от правителството Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Основната промяна е регламентирането на ред, по който всички доставчици на услугата „приемна грижа” да извършват дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето. Общините ще могат да извършват всички дейности, които са част от услугата, без настаняването на деца в приемни семейства, което е в правомощията на Дирекция „Социално подпомагане” и съда и отглеждането на децата, което се извършва от самите приемни семейства. Със заключителните разпоредби на постановлението се правят промени и в Правилника за прилагане на закона за детето. Те предвиждат увеличаване на средствата, които приемните семейства получават за отглеждане на настанените при тях деца. При настаняване на едно дете приемното семейство вече ще получава 150 на сто от минималната месечна заплата (при 130% досега). За две деца средствата ще са 160 на сто от ММЗ (140% сега) и за три и повече деца – 170 на сто (150% сега).

   

0 коментарa

Виж още