Районен съд Стара Загора с нова система за делата

Районен съд Стара Загора с нова система за делата

В Районен съд Стара Загора вече е въведена автоматична система за управление на делата. Всички дела са качени на магнитен носител. Тази система дава възможност да се следи движението на делото във всеки един момент, обясни председателят на Раойнен съд Стара Загора Росен Чиликов. Системата е удобна както за съдебните служители, така и за гражданите. Тя дава възможност да се публикуват всички постановени съдебни актове в интернет страницата на Районния съд, както и информация за насрочените дела. По този начин се създава прозрачност за работата на съда. В сайта на Районния съд гражданите могат да намерят още обяви за свободни работни места, график на дежурните съдии, както и да подават сигнали за корупция.

   

0 коментарa

Виж още