Районният съд във Варна наложи наказание пробация на 32-годишен мъж

Районният съд във Варна наложи наказание пробация на 32-годишен мъж

За съзнателно ползване на неистински официални документи – дипломи за завършено основно образование, Районният съд във Варна наложи наказание пробация на 32-годишен мъж. След постигнато споразумение, 32-годишният Д. Кирилов бе осъден на пробация за срок от 3 години, при двете задължителни мерки и периодичност 5 пъти седмично на явяването пред пробационен служител. Параметрите на одобреното от съда споразумение предвиждат като допълнителна пробационна мярка включването на подсъдимия в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за същия срок, както и полагането на безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за период от 3 години. Самото ползване на неистинските официални документи е извършено от Кирилов в условията на продължавано престъпление, във времето от 20 октомври 2010 г. до 3 юни 2011 год. Нееднократно през този период пред сектор „Контролна дейност” на ДАИ в Разград и Добрич, както и пред сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Варна, той се ползвал от неистински свидетелства за завършено основно образование ( фалшиви дипломи, с посочени издатели: СОУ „Хр. Ботев” – гр. Лозница и СОУ „Елин Пелин” – гр. Варна). Последвала проверка установява, че Кирилов съзнателно се е ползвал от неистинските официални документи, но от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Постигнатото споразумение е окончателно.

   

0 коментарa

Виж още