Район „Аспарухово” - на първо място сред общинските администрации в България

Район „Аспарухово” - на първо място сред общинските администрации в България

Район "Аспарухово” е на първо място в страната за изминалата 2012 година по качество на административното обслужване на гражданите. Това показват резултатите от Системата за самооценка на административното обслужване на Министерски съвет. Тя се изготвя на базата на отчетите, които всички администрации в страната попълват ежегодно. Район „Аспарухово” е на първо място с оценка „Отличен” – 521 точки от общо 600 възможни, най-високият резултат, постигнат от общинска администрация сред общо 35-те района в трите града с районно деление в страната – София, Варна и Пловдив. Сред основните критерии за оценка, по които се сравнява работата на администрациите, са лесен и бърз достъп до желаните услуги, възможност за обратна връзка и степен на удовлетвореност на гражданите, възможност за разширение на технологиите чрез Интернет, оповестяване на такси и цени, спазване на стандартите за обслужване, брой извършени услуги, получаване на информация по Закона за достъп до обществена информация и др. На второ място в тазгодишната класация, също с оценка „Отличен”, само с две точки по-малко, е район Одесос”, водач в класацията за 2011 г. Следват другите три района на Варна - „Приморски”, „Младост” и „Владислав Варненчик”. ССАО Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) е интернет базирана система за измерване качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване, достъпна за администрациите на централно, регионално и местно ниво. Въпросникът е разработен възоснова на модела на Европейската фондация за управление на качеството. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране на периодични отчети, на базата на които се извършва анализ на изпълнението. С помощта на ССАО се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”. Системата спомага за въвеждане на механизъм за сравнителен анализ между различните администрации и насърчаване на добри практики.

   

0 коментарa

Виж още