Район „Западен“, община Пловдив, даде официален старт на проект „Грижи в домашна среда“

Район „Западен“, община Пловдив, даде официален старт на проект „Грижи в домашна среда“

Кметът на район “Западен“ на община Пловдив Десислава Желязкова даде официален старт на действия по организация, изпълнение и управление на проект „Грижи в домашна среда“.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лица с увреждания и самотни хора чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност. В рамките на схемата ще се даде възможност на съществуващия „Домашен социален патронаж“ да разшири дейността си чрез Звено за услуга в домашна среда към район „Западен“. То ще предостави по иновативен начин три типа почасови услуги: за лична помощ; помощ за комунално-битови дейности и помощ за социално включване. Потребители са хора с увреждания, което ги поставя в невъзможност да се грижат за себе си; деца до 18 години с 50 и над 50% увреждания, които се нуждаят от обслужване; самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Възможност за тези услуги ще могат да получат 40 потребители от район „Западен“, което включва услугите: помощ за поддържане на лична хигиена; при събличане и обличане; при хранене; при вземане на лекарства, предписани от лекар; при рехабилитационни и други специализирани услуги. В звеното ще бъдат ангажирани 18 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които ще бъдат обучени за това и ще бъде разделени три групи: 8 от тях като социален асистент; 5 – специалисти в социалната услуга и 5 като домашни санитари. Други лица, наети като доставчици на услуги, ще помагат за социалното включване на обслужваните лица - посещение на кино, театър, концерти, развлечения и занимания в дома и извън него, помощ при написване на писма, заявления и подаването им. Трети доставчици ще извършват комунално-битови дейности, като ежедневно снабдяване с хранителни продукти и лекарства, почистване на дома, извършване или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги, приготвяне на храна. Заявки за получаване или предоставяне на услугите могат да се направят в рамките на три седмици в специализираното Звено в районната администрация от 4 до 22 март 2013 година. Проектът е на стойност 197 871,19 лева и с обща продължителност 17 месеца, от които период на предоставяне на услугата - 10 месеца. Ръководител на проекта е Пламена Пачова, координатор – Гергана Мечкарова, юрист – Атанас Петров.

   

0 коментарa

Виж още