Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора ще бъде завършена в срок

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора ще бъде завършена в срок

Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ (РСУО). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Строителите на място увериха министър Василева и кмета на Стара Загора Живко Тодоров, че е изготвен график за компенсиране забавянето на изграждането на депото. Те заявиха, че на терена се работи трудно, поради обилните валежи от началото на месец декември. Строителните дейности по проекта трябва да завършат до края на 2015 г. Чрез реализацията на проекта се намалява замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора - Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането, както и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона. В рамките на съоръженията на РСУО ще бъдат третирани над 34 тона отпадъци на година. Системата обслужва над 366 хил. души. По време на строителството са създадени над 120 нови работни места, а 64 са новосъздадените работни места в процеса на експлоатация. Експлоатационният период на РЦУО е 23 г. от 2014 г. до 2036 г. След регионалната система за управление на отпадъците, министър Василева посети на място и „Интегриран воден проект за Стара Загора“, също финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Чрез реализирането на проекта се подобряват жизнената среда на територията на града и здравето на населението, посредством въвеждане на еколосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

   

0 коментарa

Виж още