Регистрираната в РЗИ-Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници

Регистрираната в РЗИ-Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници

Регистрираната в РЗИ-Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници. През последната седмица на 2013г. заболеваемостта от чревни инфекции е незначително занижена. Регистрирани са 35 срещу 42 чревни инфекции за сметка на ентероколитите с недоказан причинител.Чревните инфекциозни заболявания през седмицата са представени от 23 случая на остър ентероколит, 6-вирусни хепатита, 1-салмонелоза, 1 случай на дизентерия, 1 случай на ротавирусен ентерит и 3 случая на колиентерити. Не е доказана епидемична връзка между отделните болни. По-малко са отчетените заболели от въздушно- капкови инфекции за сметка на варицела /без грип и ОРЗ/. Регистрирани са 167 случая на въздушно- капкови инфекции /14случая на скарлатина,153 – варицела и 1 - паротит/ срещу 173 въздушно капкови инфекции от предходната седмица. Леко завишен е абсолютният брой на заболелите от ОРЗ, като заболеваемостта от грип и ОРЗ се движи в рамките на извън епидемичните показатели. През отчетния период са регистрирани 348 срещу 298 случая на ОРЗ през предходната седмица. Най- голям е броят на заболелите във възрастовите групи 15-29 и 5-14 годишните. В Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са лекувани 6 болни с диагноза грип. Регистрирани са по 1 случай във възрастта от 0-4; 5-14; 30 – 64 и трима – от 15-29 години . В имунизационния кабинет са преминали общо 38 лица. Проведени са 42 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 21 лица. В консултативния кабинет по СПИН през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 30 лица.

   

0 коментарa

Виж още