Регистрираните по ДДС фирми - задължително с електронен адрес пред НАП

Регистрираните по ДДС фирми - задължително с електронен адрес пред НАП

До края на март 2010 г. фирмите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), трябва да декларират пред Националната агенция за приходите (НАП) електронен адрес за кореспонденция, ако не са го посочили или не го посочат пред Агенцията по вписвания, съобщиха от агенцията. Това гласят промените в ЗДДС, които влизат в сила от 1 януари 2010 г. От началото на следващата година посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП ще е част от изискванията за регистрация по ДДС. Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в седемдневен срок. На тези дружества, които не посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП, може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по ЗДДС.

   

0 коментарa

Виж още