Регистърът със заповеди на ДНСК за премахване на незаконното строителство ще бъде публичен

Регистърът със заповеди на ДНСК за премахване на незаконното строителство ще бъде публичен

Заповедите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ за премахване на незаконни строителни обекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на МРРБ до края на годината. С осигуряването на публичен достъп до регистъра ще може да се следи за причините за забавянето на изпълнението на заповедите на ДНСК и ще има яснота кой носи отговорност. Това съобщи днес министър Росен Плевнелиев, който представи новия началник на ДНСК – Милка Гечева. Той подчерта, че Гечева се ползва с пълната подкрепа на държавата, за да реализира плановете на дирекцията за следващите шест месеца. Милка Гечева информира, че регистъра на ДНСК показва, че издадените заповеди за премахване на незаконни строежи са 7000. Между 3000 и 4000 от тези заповеди са влезли в сила, а над 2500 са изпълнени, като реално са премахнати незаконните строежи. Гечева съобщи още, че остават около 1500 заповеди за премахване на незаконните обекти, които са влезли в сила и по тях се предприемат действия за изпълнението им. Ръководството на ДНСК си е поставило задача по тези 1500 заповеди да се предприемат много бързи действия за да се изпълнят максимален брой от тях в кратки срокове, включително и през следващите шест месеца. Милка Гечева посочи, че все още има незаконни строежи, които не са обхванати от контролна дейност. Съществуват и общински администрации, които не изпълняват добре своите задължения по Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Пропуск на ДНСК, е че не е налагала санкции на служителите в общините, когато те не са изпълнявали задълженията си по закона. Тя съобщи, че МРРБ и ДНСК предприемат законодателни промени по ЗУТ, с които се предвижда разделяне на функциите на общините и на ДНСК при упражняване на строителен контрол. Спешните промени в закона, които ще са факт до края на годината, се предвижда да има финансови санкции за нарушения, извършени от участници в целия строителен процес и особено по отношение на кметовете на общини. Гечева посочи, че всеки месец се правят проверки на големи инфраструктурни обекти, с особено обществено значение и финансирани по линия на еврофондовете като магистрали, мостове, пречиствателни станции и др. Зам.-министър Георги Прегьов посочи като примери Дунав мост 2 и автомагистралите “Тракия” и “Люлин”. Предвижда се засилване на контрола върху работата на общинските администрации чрез постоянни планови проверки, а резултатите от тях ще се обобщават на всеки три месеца. Ще се налагат глоби и санкции на служителите, когато те не са си изпълнили задълженията по ЗУТ. Сред трудностите в работата на ДНСК при изпълнението на заповедите за премахване на незаконните обекти, Гечева посочи неосигуряването на достъп до тях, както и това, че не винаги се осигурява съдействие от страна на общинската администрация. Тя каза че понякога трудно се откриват извършителите на незаконни строежи, за да им бъдат връчени покани за доброволно изпълнение, преди да се пристъпи към принудително премахване. Всичко това значително забавя изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване. Милка Гечева уточни, че стойността на тези премахвания не е много висока и строителните фирми нямат интерес да участват в този процес. Министър Плевнелиев обеща финансова подкрепа за работата на ДНСК, по отношение на изпълнителите на премахванията и подчерта, че ако се наложи с изпълнение по премахванията може да се заемат останалите няколко държавни строителни фирми, за да няма неизпълнение на влезли в сила заповеди.

   

0 коментарa

Виж още