Регламентира се създаването на детски градини за деца на военнослужещи

Регламентира се създаването на детски градини за деца на военнослужещи

От пресцентъра на Правителството съобщиха, че са одобрени промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, с които се разширява кръгът на държавните детски градини. В него вече ще бъдат включени и детските градини, предназначени за обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Професията на кадровия военнослужещ е свързана с периодична смяна на местоживеенето, а задълженията му по изпълнение на военната служба изискват да бъде постоянно на разположение. Не са малко семействата, в които и двамата родители работят в структурите на подчинение на Министерството на отбраната. Липсата на достатъчно детски градини засилва затрудненията на родителите, което оправдава създаването на тази категория държавни детски градини. Издръжката на децата в тези детски градини ще се финансира въз основа на единните разходни стандарти чрез бюджета на Министерството на отбраната. Изрично е посочено, че при наличие на незаети места в тези детски градини ще бъдат приемани и деца, чиито родители не са от системата на Министерството на отбраната.

   

0 коментарa

Виж още