Резултатите от контролните проверки по изпълнението на сключените концесионни договори за добив на минерални води

Резултатите от контролните проверки по изпълнението на сключените концесионни договори за добив на минерални води

Готови са резултатите от контролните проверки по изпълнението на сключените концесионни договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост. През септември м.г. министър Нона Караджова назначи Комисия за контрол на концесионните договори, сключени от името на министъра на околната среда и водите от името на държавата. До декември 2009 г. са извършени проверки на място и по документи за изпълнението на всички 27 концесионни договора. Констатирани са няколко вида нарушения: 1. Добиват по-големи количества минерална вода в сравнение с предоставените от концесионния договор – «Девин»АД и «Бутилираща компания Минерални води – Банкя» ЕООД. Претендирана е неустойка от концесионерите за констатираното нарушение на концесионните договори. 2. Не осъществяват добив на минерална вода по сключените концесионни договори или осъществяват добив не по предмета на концесията - „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България”АД, „Фърст Файненшъл”АД и „Лесопласт”ООД. Определен е тримесечен срок, в който дружествата да предприемат действия за осъществяването на предмета на концесията. 3. Не превеждат на общините Брацигово и Долна баня съответната част от годишното концесионно плащане от 30 на сто - „Бенабра”АД и „Агрокомерс”АД. Концесионерите са задължени в срок до 15 януари 2010 г. за заплатят на общините частта от годишното концесионно плащане за 2009 г., както и да представят в министерството платежни нареждания за извършените преводи. 4. Не са представили в МОСВ годишна програма за санитарно-технически мероприятия и мониторинг на минерална вода за 2009 г. и отчет за изпълнението на програмата за 2008 г - „Мериам – 90”АД, „Етап Адресс”АД и „Акварекс”ООД. Концесионерите са задължени в определен срок да представят режимната, хидрогеоложката и техническата информация за 2008 г. за състоянието на водовземните съоръжения и на минералната вода. Предстои докладът за дейността на комисията за текущ контрол по изпълнението на сключените концесионни договори за минерални води – изключителна държавна собственост, да бъде внесен за приемане от Министерския съвет.

   

0 коментарa

Виж още