Резултати от проверката "Таен клиент" на община Стара Загора

Резултати от проверката "Таен клиент" на община Стара Загора

На пресконференция днес секретарят на Община Стара Загора Николина Горова даде подробна информация за протеклата в края на миналата година проверка „Таен клиент” сред служителите на общинска администрация. Проверката е извършена от Сдружение на неправителствените организации от Пловдив и са направени 68 посещения на място, 45 телефонни разговори и 24 посещения в 7-те Административни бюра на територията на Стара Загора. „За тези служители, които са получили висока оценка за начина на обслужване на гражданите, ще направим предложение до кмета за получаване на материални стимули” – каза на пресконференцията г-жа Горова. От 5 януари Община Стара Загора въвежда интегрирана информационна система, съобщи пред медиите днес Евгений Желязков, началник-отдел ”Административно-информационно и електронно обслужване” . В системата е включено и счетоводството, така че ще се има ясна представа за приходите в Община Стара Загора във всеки един момент. В началото на лятото гражданите ще могат да проверяват движението на преписките си в Община Стара Загора и чрез електронния сайт. Проверката „Таен клиент” е направена в Центъра за услуги и информация за гражданите във фоайето на Общината. Всички услуги в сектор „Гражданско състояние” се изпълняват в срок, както и в останалите сектори, с изключение на сектор „Строителство”, където около 60% от преписките се бавят заради липса на нужните документи, които гражданите трябва да приложат. Най-много услуги през миналата година – 12 000 на брой, са извършени именно в сектор „Гражданско състояние” на Община Стара Загора. „Над 700 000 лева от извършваните услуги в 7-те Административни бюра са влезли в бюджета на Община Стара Загора за минала година” – съобщи от своя страна Елка Бонева, началник сектор „Административни бюра”. Според извършената проверка „Таен клиент” в бюрата, гражданите не познават видовете услуги, които се предлагат там. „Ще популяризираме тази дейност по-широко” – информира още г-жа Бонева

   

0 коментарa

Виж още