Рекламират лютеница и конфитюр от рози с програма, одобрена от ЕК

Рекламират лютеница и конфитюр от рози с програма, одобрена от ЕК

Промоционалната програма „Освободете вкуса” ще популяризира лютеницата, конфитюра от рози, шипковия мармалад, компота от праскови и печената белена капия. Договорът по третата национална промоционална програма бе подписан днес между Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България, съобщиха от фонда. „Освободете вкуса” е насочена към вътрешните пазари на Германия, Полша и Румъния и е на стойност близо 3 млн. евро за тригодишния период на изпълнение. Традиционните български продукти ще бъдат рекламирани с телевизионни клипове, статии в печатни издания и презентации в специализирани панаири и изложби. Програмата стимулира увеличаване на потреблението и активното запознаване на целевите групи потребители с разнообразието на преработените плодове и зеленчуци. Половината от бюджета на проекта се финансира от ЕС, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява 20% от средствата. Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 30 ноември (1-во представяне) и до 15 април (2-ро представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от комисията. Договорите се сключват с Разплащателната агенция до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

   

0 коментарa

Виж още