Рекордни стойности на серен диоксид в Гълъбово

Рекордни стойности на серен диоксид в Гълъбово

Автоматичното измервателно устройство в централната част на град Гълъбово вчера отчете рекордно високи стойности на серен диоксид. За пръв път е регистрирана концентрация на атмосферния замърсител, надвишаваща 2600 микрограма на куб. метър моментна стойност при алармен праг на средночасовата норма от 500 микрограма. Заради възникнал технически проблем при предаването на данните от РИОСВ - Стара Загора, е бил изпратен екип да следи на място стойностите, отчитани от газанализатора. Но освен държавната апаратура, собственост на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, вчера е правено и паралелно замерване с новата измервателна станция на АЕS (инвеститор на новата ТЕЦ 1 край Гълъбово), работеща в режим на изпробване. Измерванията и на двете станции са били почти идентични. Първото превишение на праговата стойност на средночасовата норма на серния диоксид е регистрирано в 10 часа - 662 микрограма на куб. метър. В следващите часове концентрацията на вредния газ бележи нови, по-високи стойности. Пикът е регистриран около 15 часа, когато средночасовата стойност е била над 2300 микрограма на куб. метър. Още при първата отчетена надпрагова стойност на серния диоксид РИОСВ - Стара Загора, е уведомила кризисния щаб в Община Гълъбово с цел информиране на населението и предприемане на предохранителни действия по училища и детски градини. В 11 часа екоинспекцията е направила предписание на трите ТЕЦ-а в комплекс "Марица Изток" за намаляване на мощностите. Поради продължаващата тенденция към задържане на високите нива на замърсителя в приземния атмосферен слой над Гълъбово в 14 часа е направено второ предписание към "Брикел" и ТЕЦ 2. За ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" е отчетено, че всички блокове на централата работят със сероочистващи инсталации. Час по-късно директорът на РИОСВ Нанчо Видев издава две заповеди: До "Брикел" ЕАД за предприемане на незабавни действия за извеждане от експлоатация на един от 4-те енергийни котли, с цел редуциране на емисиите на серен диоксид в приземния атмосферен слой. Предписание е направено и за извеждане от експлоатация на блок No 3 в ТЕЦ 2. Според директора на РИОСВ, причина за вчерашното замърсяване са климатичните дадености - безветрието и наличието на мъгла, която е действала като похлупак на отделяните в атмосферата вредни емисии. Вчера аналогична е била ситуацията в Кърджали заради работещия там Комбинат за цветни метали. Към 17 часа вчера концентрациите на серния диоксид спаднаха под алармения праг.

   

0 коментарa

Виж още