Ремонти подобряват условията в общински сгради в община Созопол

Ремонти подобряват условията в общински сгради в община Созопол

Община Созопол предприе основни ремонти на няколко сгради в различни населени места в общината. Това съобщиха от общинския пресцентър. Целта е до началото на есента условията за работа в тях да се подобрят и да съответстват на хигиенно-санитарните изисквания. До 15 септември трябва да приключат ремонтните дейности в ОУ "П.Н.Яворов” в с. Крушевец. Строителните дейности са свързани с подготовка на училищната сграда през новата учебна година да осигури целодневна организация на учебния ден на учениците от първи до трети клас, като по този начин ще бъдат обезпечени санитарно-хигиенни и безопасни условия на обучение и труд. В момента се извършва ремонт на помещението, в което ще се извършва обедното хранене на учениците, което включва прекарване на водопровод в стаята, оборудване с мивки и фаянсови плочки, изкърпване, шпакловане и пребоядисване на стени и тавани и поставяне на подова настилка от ламинат. Строителните дейности включват и цялостен ремонт на училищните тоалетни и ремонт на компютърния клуб. Там, където е необходимо, ще бъде подменена дограмата, ще се поставят нови врати и ще се освежат стени и цокли в училищните коридори. Основен ремонт се извършва и в ЦДГ „Моряче” в с. Атия. Той обхваща кухненския блок на първия етаж и офис-разливочна, гардеробна и санитарен възел на втория етаж. През годините са правени частични ремонти, които не са достатъчни за подобряване на условията за работа на персонала и за възпитаниците на детското заведение. С този ремонт ще бъдат решени дългогодишни проблеми и децата на Атия ще се обучават и възпитават в добри условия. В ремонта на кухненския блок е включено реконструкция на ВиК, електро и ОВ инсталации, монтиране на нов бойлер, нова фаянсова облицовка на стените, нова подова настилка, боядисване, освежаване на помещенията към кухненския блок и подмяна на старото с ново технологично обзавеждане и оборудване в топлата кухня и подготвителните. Ремонтните дейности вървят в срок и докато те приключат възпитаниците на ЦДГ „Моряче” ще получават храна от социалния патронаж в селото, който бе разкрит неотдавна. Бърза се и с ремонта на социалния патронаж в с. Индже войвода. Той ще бъде основно ремонтиран като се предвижда и ново, модерно кухненско оборудване. Това е първият цялостен ремонт, който се прави в социалния патронаж в созополското село от разкриването му там.

   

0 коментарa

Виж още