Референдумът за Шипка остава на 23 октомври

Референдумът за Шипка остава на 23 октомври

Въпреки нежеланието на общинските съветници в Казанлък да вземат решение за референдума в град Шипка, той ще се проведе на 23 октомври 2010 година. Областният управител Йордан Николов издаде заповеди, с които замества решението на общинския съвет в Казанлък, във връзка с провеждане на референдум за отделянето на град Шипка в самостоятелна община, насрочен за 23 октомври 2010 година. Жителите на Шипка ще отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?”. Със заповедите се утвърждават образци от книжата за провеждането на референдума и се одобряват разходите за организирането и финансирането му, като по предложение на кмета на община Казанлък Стефан Дамянов, същите следва да се осигурят от перото „Разходи за местни дейности” в бюджет - 2010 г. на община Казанлък. Докладът на Дамянов, с който е предложил за одобрение разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка, както и утвърждаването на образци на книжата, е бил включен в дневния ред на заседанието на общинския съвет от 28 септември 2010 г. За пореден път общинските съветници от Казанлък не изпълняват от една страна законово регламентираните си задължения, а от друга – влязъл в сила съдебен акт, пише в мотивите на областния управител. На тази база Николов утвърждава образци на книжата и одобрява разходите за провеждането на референдума. Конституцията на Република България прокламира правото на гражданите да участват в управлението на общината чрез избраните от тях органи и непосредствено чрез референдум, и общо събрание на населението, пише в заповедта си Йордан Николов. Със свое писмо областният управител уведоми Централната избирателна комисия за местни избори и Общинската избирателна комисия – Казанлък за насрочването на предстоящия референдум.

   

0 коментарa

Виж още