Референдум в село Яворово през юли

Референдум в село Яворово през юли

Нова дата за провеждане на референдум за жителите на с. Яворово определи със своя заповед от днес областният управител Недялко Недялков. Референдумът ще се състои на 8 юли 2012 г, когато жителите на с. Яворово, общ. Чирпан ще отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте с. Яворово да се отдели от Община Чирпан и да се присъедини към Община Стара Загора?”. Причината за насрочване на новата дата е неизпълнение на законови задължения от страна на община Чирпан, както и опита на Общински съвет Чирпан да осуети провеждане на референдума на 13 май чрез обжалване пред Административен съд-Стара Загора на заповедите на областния управител от 6 април, с които се утвърдиха образци на книжа и необходимия бюджет. С Определения от 3 май жалбите на Общински съвет Чирпан бяха оставени без уважение от съда. Според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него. Община Чирпан не спази сроковете за организиране на информационна кампания, не извърши консултации в срок за съставяне на СИК и образуване на избирателни секции, както и не състави и обяви официално избирателните списъци.

   

0 коментарa

Виж още