Реформа в образованието! Парламентът заличи професионалните училища!

 Реформа в образованието! Парламентът заличи професионалните училища!

Парламентът сложи край на професионалните училища с окончателно приетите промени на Закона за професионалното образование и обучение.

Разширяват се обаче възможностите за професионално образование и обучение за навършилите 16 години, предадоха БНР и БТА. 

С промените ще има нови, допълнителни опции за придобиване на професионална квалификация във връзка с новата структура на средната степен на образование - първи и втори гимназиален етап.

Урежда се статутът на дейността на професионалните колежи, които с приемането на закона вече не са част от гимназиалната система

Въвежда се изискване за входящо и изходящо минимално квалификационно равнище при обучение за придобиване на професионална квалификация, за ученици и лица, навършили 16 години.променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, заедно с обучение в реална работна среда.

Увеличават се правомощията на министъра на образованието и науката, относно поддържането на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху тяхната дейност. 

Според анализ на „Евростат“ за целите на "Стратегия 2020" на страните-членки на Евросъюза, страната ни си е поставила за цел да намали преждевременно напускащите средно образование у нас от 13,4 на сто през 2015-та до 11 на сто през 2020 година.

   

0 коментарa

Виж още