РЗИ - Стара Загора научиха как се разработва успешно проектно предложение

РЗИ - Стара Загора научиха как се разработва успешно проектно предложение

Областният информационен център – Стара Загора проведе информационна среща с представители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора на тема: „Как да разработим успешно проектно предложение?“ Участниците в срещата се запознаха с етапите на разработване на проектно предложение, елементите на формуляра и бюджета на проекта. Три са стъпките при разработване на проектното предложение: планиране, проучване и формулиране. Експерт на ОИЦ Трифон Трифонов подробно разясни как се формулират общите и специфичните цели на проекта, как се анализира целевата група, как се планират дейностите и методологията за реализация на проекта. Стана ясно, че при подбора на екипа за управление на проекта е необходимо да се избират хора с опит в управлението на проекти. В презентацията се акцентира на правилното разбиране на съдържанието на всеки един от елементите на формуляра и тяхната логическа последователност. Практиката показва, че дейностите на всяко проектно предложение трябва да са допустими, прагматични, логически подредени, свързани с целите и очакваните резултати. Обсъдени бяха основните принципи и често допусканите грешки при изготвяне на бюджет на проектното предложение. Ключов фактор за успешно проектно предложение е окомплектоването на проекта съгласно изискванията на всяка конкретна схема. От презентацията стана ясно, че: •Добре написаният проект не винаги означава добре изпълнен проект и •При попълване на формуляра на проекта винаги трябва да се мисли как ще се изпълнява написаното Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още