РИОСВ – Благоевград на среща с кметове на общини и председатели на общински съвети

РИОСВ – Благоевград на среща с кметове на общини и председатели на общински съвети

РИОСВ-Благоевград, организира среща с представители на изпълнителната и законодателна местни власти, в т.ч. кметове и председатели на общински съвети относно новите предизвикателства поставени със Закона за управление на отпадъците. На срещата са поканени представители на 8 общини в териториалния обхват на РИОСВ, които включват населени места, с население над 5 000 жители. Основен акцент на срещата ще бъде въвеждането на изискването за разделно събиране на отпадъци, най-малко на хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, изпълнението на въведените цели за рециклиране и сроковете за постигане. С дебати по поставените теми ще бъдат разгледани възможностите пред местните власти за изпълнението на задълженията, чрез съществуващите до момента системи за разделно събиране, транспониране на новите моменти и обединяване усилията на всички заинтересовани от процеса лица. Срещата ще се проведе на 06 март /сряда/, от 10ч. в зала 101 на Общинска администрация - Благоевград

   

0 коментарa

Виж още