РИОСВ затяга контрола върху рисковите производства

РИОСВ затяга контрола върху рисковите производства

Още два обекта са в процедура на регистрация по европейската директива Севезо Още две фирми в Старозагорска област подлежат на специален режим на регистрация, известен като Севезо. Европейската директива, касаеща производства с нисък и висок риск, е адаптирана към българското законодателство по чл.103 и 104 от Закона за опазване на околната среда. В процедура на регистрация от МОСВ, което ще стане факт в близките два-три месеца, са производството на противоградни ракети в района на "Баритна мина" край Стара Загора и базата на "Линде газ" в областния град, уточни директорът на екоинспекцията Нанчо Видев. Обектът на "Баритна мина" попадна в общественото полезрение след публикацията в "Старозагорски новини" за утилизирани през миналата година 1000 снаряда и незнанието на държавните институции за иначе надлежно разрешената от МО дейност. В продължение на един месец там бяха извършени две проверки, като при втората е констатирано, че всички предписания са изпълнени стриктно. Рискът от производствената дейност обаче налага регистрацията по Севезо и от фирмата са депозирали заявлението си пред екоминистерството. Така противоградните ракети влизат в списъка на плановите проверки и на внезапните визити на специалистите от РИОСВ. Още шест са обектите на територията на Старозагорска област с висок и нисък рисков потенциал, регистрирани по Севезо. Това е складовата база на "Зара газ" ООД (разрешително 06 от 2006 г.), склад за взривни вещества на "Инмат" ООД в Раднево (разр. 31/2007 г.), ТЕЦ "Марица Изток 2" (разр. 60/2007 г.), "Арсенал" АД, Казанлък (разр. 61/2007 г.), базата на "Лукойл" в Еленино (разр. 80/2007 г.) и базата на "Кълвача газ" АД до жп линията в Стара Загора (разр. 63/2007 г.). Всички тези обекти се проверяват планово със заповед на министъра на околната среда и водите, а в комисиите участват специалисти от Инспекцията за технически надзор, Пожарната, "Гражданска защита", Инспекцията по труда, РИОСВ, РИОКОЗ и представители от съответните общини. Председател на комисията е старши инспекторът по химически и взривни вещества и управление на риска при екоинспекцията Донка Бойчева. В списъка липсва полигон "Змейово", където се работи с взривни вещества. Според г-н Видев, той е на специален режим към Министерството на отбраната, но логично възниква въпросът защо военните не попадат в обсега на европейското законодателство? И дали това е само в България? Специалистите са категорични, че е висок и рискът от евентуална авария във военния завод "Арсенал" в Казанлък. Отчитайки това, още на 24, 25 и 26 юни там е извършена проверка, установени са някои несъответствия в изпълнение на условията от разрешителното и с констативен протокол No 507 са издадени 15 предписания. С пропуските е запознат и изпълнителният директор Николай Ибушев, а за повишаване компетентността на персонала е насрочена работна среща в РИОСВ на 10 юли. През това време (на 3 юли) гръмват складовете на МО в Челопечене и обучението става особено актуално. За обсъждане на въпросите по своевременните превантивни мерки и действия, минимализиращи риска от голяма авария, са поканени всички ръководители на отделните производства. "Започваме засилен планов и внезапен контрол на всички рискови производства", заяви Нанчо Видев и припомни как Европа е стигнала до решението за директива Севезо. В резултат на промишлена авария в малкото италианско градче Севезо (близо до Милано) през 1976 г. става залпово изпускане в атмосферата на 2 кг диоксин. Причината е нарушен технологичен режим. Образувалият се облак с размери около 9 километра се спуснал ниско над градчето и 1500 хектара от територията на гъстонаселената местност били напълно замърсени. Стотици хора получили обриви по лицето и тялото, няколко хиляди семейства били евакуирани. Градът бил необитаем 16 месеца след аварията. Възникването на подобни инциденти и наличието на различни стандарти по отношение на контрола върху предприятия, използващи или съхраняващи опасни вещества в страните членки на Европейската общност, са основните причини за приемането и приложението на Директива за контрол на опасностите от големи промишлени аварии (Директива Севезо I, която след няколко години е изменена и допълнена с Директива Севезо II). Документът се издава на предприятия и съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, а класификацията се извършва по критерии в Приложение No 3 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

   

0 коментарa

Виж още