РИОСВ-Пловдив отбелязва 50-годишнината на биосферен резерват „Червената стена”

РИОСВ-Пловдив отбелязва 50-годишнината на биосферен резерват „Червената стена”

Най-големият биосферен резерват в Родопите – „Червената стена” навърши 50 години. През септември 1962 г 230 хектара от Чернатишко-Преспанския район в Средните Родопи са обявени за резерват. През годините границите на защитената територия са се разширявали и днес площта й е 3 029 хектара. През 1977 г. ЮНЕСКО оценява изключителното значение на растителните и животински видове, както и на скалните феномени, които се съхраняват в резервата и го включва в списъка на биосферните резервати по програмата „Човекът и биосферата”. Юбилеят на „Червената стена” ще бъде отбелязан на 11 октомври, четвъртък, в местността „Еленина поляна”, край с. Бачково. На тържеството ще присъстват представители на МОСВ, кметовете на населените места, попадащи в границите на резервата, представители на различни институции – партньори на РИОСВ-Пловдив в опазването и устойчивото управление на резервата, представители на екосдружения от региона.

   

0 коментарa

Виж още