РИОСВ-Пловдив състави акт на бракониер, събрал незаконно над 1,5 тона блатно кокиче

РИОСВ-Пловдив състави акт на бракониер, събрал  незаконно над 1,5 тона блатно кокиче

Над тон и половина незаконно събрана листо-стъблена маса от блатно кокиче откриха експерти от РИОСВ-Пловдив при проверка по сигнал в защитена местност в община Първомай. В нарушение на нормативната уредба билката е брана извън разрешените за ползване територии, във фаза плодоносене, а не на активен цъфтеж, чрез изкубване, а не чрез изрязане на височина около 7 см. над почвата, като много от стръковете са изтръгнати с луковиците. Брането на блатното кокиче е организирано от физическо лице. За извършеното нарушение е съставен акт и случаят е предаден на Окръжна прокуратура – Пловдив. Блатното кокиче е растителен вид под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на листо-стъблена маса от билката се определа със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. За неспазване на режимите и условията, определени в тази заповед, е предвидена глоба от 100 лв до 1000 лв за физически лица и от 200 лв до 5000 лв за юридически лица. Когато нарушението е в защитена зона, глобата е в двоен размер.

   

0 коментарa

Виж още