РИОСВ-Русе обявява три конкурса за Световния ден на водата 2013

РИОСВ-Русе обявява три конкурса за Световния ден на водата 2013

Във връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2013 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурси за: кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”; изработване на мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” и изработка на проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”. Желаещите ученици от основния и гимназиален курс на обучение от град Русе могат да представят творбите си в Информационния център на инспекцията до 19 март 2013 година включително. Литературните творби, презентациите и стикерите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. При подготовката на творбите, участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/. Творбите трябва да отговарят на темите, да са атрактивни и да имат информационна стойност. Победителите ще бъдат излъчени на тържество 22 март 2013 година (петък), 11 часа в центъра на инспекцията. Условия за участие: в конкурсите могат да се включат ученици от основния и гимназиален курс на обучение; желаещите, могат да участват в трите конкурса – индивидуално или групово; за изработка на проектите за стикери могат да се приложат техники по избор на участниците; презентациите, да бъдат записани на технически носител или изпратени по е-поща, ако размерът им не надхвърля 10 МВ; срок за представяне на творбите: до 19 март 2013 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, партер, Информационен център, лице за контакт: Рени Петрова, тел: 082/ 820 772, вътрешен 227 или 0889/ 417 082; e-mail: rpetrova-ruse.org. Световният ден на водата – 22 март през 2005 г. отбелязва началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005 – 2015 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за живот“. Десетилетието „Вода за живот” 2005 – 2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН.

   

0 коментарa

Виж още