РИОСВ - Стара Загора предписа на община Казанлък комплекс от незабавни мерки за потушаване дима от общинското депо

РИОСВ - Стара Загора предписа на община Казанлък комплекс от незабавни мерки за потушаване дима от общинското депо

Стара Загора. РИОСВ - Стара Загора предписа на община Казанлък комплекс от незабавни мерки за потушаване дима на общинското депо за битови отпадъци в местността „Каракос” в землището на село Черганово, съобщиха от инспекцията. При проверка на място, днес, експертите на регионалната инспекция констатираха димене на отпадъците, депонирани на южния табан. Дименето е на площ от три дка. На кмета на община Казанлък бе предписано в срок до 26 март 2009 г. да се извърши уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци на работния участък. По време на проверката е установено и наличие на около 10 броя излезли от употреба автомобилни гуми, които не се допускат за депониране на общинското депо за битови отпадъци. Дадено е трето предписание гумите да бъдат предадени на фирма с необходимите разрешителни по закона за управление на отпадъците за третирането им. Предстои повторна контролна проверка за установяване изпълнението в срок на дадените предписания.

   

0 коментарa

Виж още