Рудник „Ораново” спира временно работа

Рудник „Ораново” спира временно работа

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев изпрати уведомително писмо с изх. № 92-00-1445 от 02.08.2013 г. до управителя на "Пирин Ораново" ЕООД Валери Манов за спиране на действието на концесионния договор за добив на въглища от находище "Ораново" по реда на чл. 68 от ЗПБ.Това съобщиха от пресцентъра на министерството. Определен е срок от 15 работни дни за отстраняване на констатираните неизпълнения и задължения по концесионния договор. Според Закона за подземните богатства при спиране на концесията се прекратяват добивните дейности, а концесионерът е длъжен да поддържа рудника и минните изработки в такова състояние, че да са годни за последващо използване.

   

0 коментарa

Виж още