Рудник "Трояново-север" вече работи за 2009 година

Рудник "Трояново-север" вече работи за 2009 година

106% е изпълнението на плана на "Мини Марица-изток" ЕАД Месец преди края на годината миньорите от рудник "Трояново-север" на "Мини Марица-изток" ЕАД прекрачиха в 2009 г. С добитите 8 002 542 тона въглища те надхвърлиха годишната задача от 8 000 000 тона въглища. Само за последния месец добивът достигна 1.010 млн. тона при план 820 хил., с което е надминато досегашното върхово постижение за ноември - 1 007 540 тона, постигнато през 1995 г. За 11-те месеца на годината в дружеството са добити над 22.151 млн. тона въглища, което е изпълнение на плана 106 на сто. Годишният бизнес-план предвижда 23.1 млн. тона, които, според прогнозите на ръководството, могат да бъдат достигнати към средата на декември, а до края на годината добивът ще надхвърли 24 млн. тона. Така за най-голямото въгледобивно дружество 2008 година ще завърши със серия високи постижения. За първото тримесечие обемът беше 6.289 млн. тона - най-добро след 2002 година. Планът за първото полугодие бе изпълнен на 19 юни, достигнати бяха 11.286 млн. тона, с над 1 млн. тона повече от същия период на 2007 г., 109% изпълнение на бизнес-програмата и най-висок добив за такъв период от 10 години насам. В края на юли дружеството отчете 13 297 912 тона въглища - най-много за 7-месечие от 1999 година насам, а в края на октомври - и най-високо постижение за десет месеца от 2002 година насам - 19.678 млн. тона, с 1.048 млн. тона над плана, с което бизнес-програмата бе изпълнена 106%.

   

0 коментарa

Виж още