Руканов остава на поста си

Руканов остава на поста си

С гласовете на 24-ма общински заседатели не беше приет дневния ред на извънредната общинска сесия. На 50-то заседание трябваше да се гласуват две точки-освобождаване на председателя Тенчо Руканов и избор на нов ръководител на Общинския съвет. По време на обсъждането на дневния ред председателят на групата общински съветници от БСП и коалиция Бойчо Биволарски поиска таен вот при гласуването му. Мотивите, според Биволарски са, че „през последната седмица управляващите от ГЕРБ са оказали натиск и са отправяли заплахи срещу общински съветници". „Лично на мен ще ми бъде обидно ако за първи път гласуваме тайно", коментира в залата председателят на групата съветници от ГЕРБ Румяна Присадашка. Против предложението се обявиха 23-ма, за-16, а четирима се въздържаха. Според адв. Антоанета Масленска от ГЕРБ изложените мотиви в искането за оставка на председателя противоречат на Правилника за работа на Общинския съвет. Според него правомощията на председателя се прекратяват предсрочно при подаване на оставка, трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца. „Налице е порок в самото искане", обясни Масленска. Извънредната сесия на Общинския съвет продължи близо половин час.

   

0 коментарa

Виж още