Русенската митрополия получава собствеността върху Посетителския център на Басарбовския манастир

Русенската митрополия получава собствеността върху Посетителския център на Басарбовския манастир

Правителството прехвърли безвъзмездно на Русенската митрополия собствеността върху пещера в местността „Кантона” край с. Басарбово. Пещерата е образувана по изкуствен начин в скалите и през 2006 г. е преустроена в Посетителски център. В него са представени експонати от историята на средновековния град Червен, скалния Басарбовски манастир, както и от природен парк „Русенски Лом”. Поради липсата на единно управление на комплекса, четвърта година поред Посетителският център е затворен и се саморазрушава от влагата. Русенската митрополия е изразила готовност да влага собствени средства в поддържането му и да използва имота за религиозна, социална и обществена дейност. С друго решение правителството отне от Министерството на отбраната и предостави на Община Асеновград два имота, които се намират в местността „Гудя” край с. Мулдава. Терените са с обща площ от 324 дка и са застроени с шест сгради. Намерението на Община Асеновград е на тях, поради липса на свободни общински терени, да изгради жилища. Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на шест военни имота в областите Бургас и Сливен. Три от тях се намират в местността „Кокалу” край Несебър. Те са с обща площ от 363 дка и са застроени с 16 сгради. Други два имота са в местността „Вугарски път” край Царево. Те са с площ от 64 дка и са застроени с 19 сгради. Последният имот е едноетажна сграда с площ от 1054 кв. м на ул. „Кънчо Чамов” в Нова Загора. С оглед досегашното им предназначение – военен стол, складове и др., имотите могат да се използват за стопански цели.

   

0 коментарa

Виж още