Русенският университет избира ректор

Русенският университет избира ректор

Общото събрание на Русенския университет провежда избори за Ректор, Председател и Зам.-председател на Общото събрание и Председател на Контролния съвет. Ще бъдат утвърдени броят и структурните състави на Академичния и Контролния съвети. За Ректор на висшето училище е номиниран проф. д.т.н. Христо Белоев, който още преди месеци публично заяви намерението си да кандидатства за втори ректорски мандат. Кандидатурата му е издигната от Транспортния факултет и е подкрепена от общо 18 структурни звена на университета включително от Студентския съвет и сдружението „Обществен съвет за Русенски университет”. За Председател на Общото събрание е номиниран също един кандидат – досегашният зам.-ректор по учебната дейност доц. д-р инж. Борислав Ангелов. Кандидатурата му е подкрепена от факултетите Транспортен, Природни науки и образование, и Аграрно-индустриален. За Заместник-председател на Общото събрание катедра „Електроника” е издигнала кандидатурата на доц. д-р инж. Анелия Владимирова Манукова, а по инициатива на Машинно-технологичния факултет доц. д-р инж. Петър Недялков Ангелов е номиниран за Председател на Контролния съвет.

   

0 коментарa

Виж още