Русенският университет обсъди сътрудничеството с бизнеса и администрацията

Русенският университет обсъди сътрудничеството с бизнеса и администрацията

За четвърти път РУ „Ангел Кънчев” проведе дискусия на тема „Възможните форми на сътрудничество с бизнеса, административните структури и организации”. На форума присъстваха ръководителите на факултети в университета и над 30 представители на работодатели. Срещата бе открита от ректора на учебното заведение проф. Белоев, по думите на който след 2009 година университетът върви целенасочено и планово към все по-силни контакти с бизнеса. Една от задачите, които ръководството си е поставила, е именно подобряването на връзките с бизнеса и реализирането на различни стажантски програми. Според проф. Белоев тези програми биха дали възможност на младите да намерят бъдеща реализация във фирмите, в които са стажували. Заместник областният управител Андриан Райков представи областна администрация във форума освен като работодател, и като източник на над 50% от студентите, записани в русенския университет. Райков коментира, че държавната администрация е сред работодателите, активни потребители на кадри от университета. Той добави, че Областна администрация Русе ежегодно разработва и изпълнява проекти по националната програма „Старт на кариерата”, с което подпомага адаптирането на завършилите към пазара на труда. Държавната администрация вече трета година осигурява работни места за студенти от университета. „Много често тези студенти се връщат при нас или по програма „Старт на кариерата”, или чрез участието си в конкурси за обявени свободни работни места”, допълни още заместник областният управител. В рамките на срещата Диляна Кирова, главен експерт от Областна администрация Русе, представи основните точки в предварителната Стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 г., свързани с повишаването на инвестиционната привлекателност на област Русе, създаването на условия за разкриване на нови работни места и други теми, релевантни към темата на днешната дискусия.

   

0 коментарa

Виж още